Cursussen Astrologie
Up De huizen

 

Home
Inleiding
Eerste gegevens
De dierenriem
Elementen
Planeten
Kwantiteit
Kwaliteit
Systematiek
Heren

Elementen en aspecten

In de oudheid werd aangenomen, dat het heelal was opgebouwd uit vier basis elementen, vuur, aarde, lucht en water. Twee krachten oefenden op deze elementen invloed uit: zwaarte, die neiging die aarde en water vertonen om omlaag te zakken en lichtheid, de neiging van lucht en vuur om op te stijgen.

De verdeling van de inhoud van het heelal in materie en krachten wordt nog altijd gehanteerd.

De kruizen

 

Vierkant en Oppositie

De eerste belangrijke ontmoeting is die tussen een teken dat 90° of 180° verwijderd is van een volgend teken. Deze ontmoeting is disharmonisch, zij roept weerstand op en vraagt om strijd, om actie en reactie. Bekijken we de tekens die 90° en 180° van elkaar af staan, dan vinden we 3 kruisen van 4 tekens. Dit zijn het Hoofdkruis, het Vaste kruis en het Beweeglijke kruis.

Hoofd kruis.

Het hoofdkruis, bestaat uit de tekens, Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok. Staat de Zon in één van deze tekens dan begint een nieuw jaargetijde. Zij zijn dus van groot belang, doordat ze aan het hoofd staan van een nieuwe periode. Het zal je niet verbazen, dat men aan dit kruis een dominerende, dynamische functie heeft toebedeeld.

Principiële karakterkenmerken van het hoofdkruis

Een mens die strijdt voor een dominerende rol en zich niet in een hoek laat drukken. Een mens die zich wil laten gelden, die leiding wil geven.

Vaste kruis

Het vaste kruis bestaat uit de tekens, Stier, Leeuw, Schorpioen en Waterman. Staat de Zon in één van deze tekens, dan wordt het jaargetijde gecontinueerd. Wat het hoofd teken tot stand heeft gebracht wordt vastgehouden en uitgebreid. Is het hoofdkruis dynamisch, het vaste kruis is statisch.

 

Principiële karakterkenmerken van het vaste kruis:

Een mens die strijdt voor stabiliteit, die met beide benen op de grond wil blijven staan, hieruit kan men een vorm van conservatisme afleiden.

Beweeglijke kruis

Het beweeglijke kruis bestaat uit de tekens, Tweelingen, Maagd, Boogschutter en Vissen. Staat de Zon in een van deze tekens dan vindt er langzamerhand een overgang plaats van het ene jaargetijde, dat door het voorgaande vaste teken werd vastgehouden, naar een nieuw jaargetijde dat door het volgende hoofdteken wordt begonnen. Functioneel gezien beweegt dit kruis zich van het één naar het ander.

Principiële karakterkenmerken van het beweeglijke kruis:

Een mens die strijdt voor beweeglijkheid, een mens die veel denkt, hieruit kan een zekere onrust of rusteloosheid van worden afgeleid. Of dit denken naar binnen is gericht als monoloog of naar buiten als gedachte uitwisseling met andere mensen, wijst verder de horoscoop uit.

  Driehoek

De tweede belangrijke ontmoeting is die tussen een teken dat 120° verwijderd is van het volgende teken. Deze ontmoeting is harmonisch. Twee tekens die op 120° van elkaar liggen vullen elkaar aan en zijn daardoor in optimale ontwikkeling. In de dierenriem vinden wij 4 driehoeken van elk 3 tekens, de vuur , aarde, lucht en waterdriehoek. Je ziet hier dat de betreffende tekens tot hetzelfde element behoren.

Ook in andere zaken vinden we de driehoek als symbool van optimale ontwikkeling.

De mens. Geest - Ziel - Lichaam.
De tijd Verleden - Heden - Toekomst.
Het gezin Vader - Moeder - Kind.
Astrologie Zon - Maan - Ascendant.
Godsdienst Vader - Zoon - Heilige geest.
etc.

Temperament.

Op de vier driehoeken berust de leer der temperamenten. Het temperament geeft de natuurlijke gesteldheid van een mens aan. Temperamentum betekent de (juiste) verhouding. Zo komt elk van de vier driehoeken of elementen, Vuur, Aarde, Lucht en Water overeen met één van de vier temperamenten.

De Vuur driehoek.

Deze bestaat uit de tekens Ram, Leeuw en Boogschutter.
Het temperament is actief, daadkrachtig en energiek.

In positieve zin: vurig, bezielend, enthousiast, vol scheppingskracht.
In negatieve zin: heftig, opvliegend, impulsief, nerveus, agressief.

De Aarde driehoek.

Deze bestaat uit de tekens Stier, Maagd en Steenbok.
Het temperament is flegmatisch.

In positieve zin: aard gebonden, praktisch, nuchter, rustig, afwachtend.
In negatieve zin: moeilijk loskomend, zwaar op de hand, koel, onaandoenlijk, passief.

De Lucht driehoek.

Deze driehoek bestaat uit de tekens, Tweelingen, Weegschaal en Waterman.
Het temperament is communicatief.

In positieve zin: opgewekt, optimistisch, levendig, beweeglijk.
In negatieve zin: veranderlijk, oppervlakkig, weinig gevoelsdiepte, ongrijpbaar, onzeker.

De Waterdriehoek.

Deze bestaat uit de tekens Kreeft, Schorpioen en Vissen.
Temperament is melancholisch.

In positieve zin: gevoelig, sensitief, emotioneel.
In negatieve zin: kwetsbaar, pessimistisch, terughoudend, aan stemmingen onderhevig.

De zeshoek.

De derde belangrijke ontmoeting is die tussen een teken dat 60° verwijderd is van een volgend teken. Deze ontmoeting is harmonisch. Zo kan men de Dierenriem verdelen in 2 zeshoeken van elk 6 tekens.

Mannelijke zeshoek.

Principiële karakterkenmerken: positief, handelend, naar buiten gericht.

Vrouwelijke zeshoek.

Principiële karakterkenmerken: negatief, afwachtend, introvert, naar binnen gericht.

Welk Kruis, Driehoek of Zeshoek het sterkst werkt in de horoscoop stellen wij vast met behulp van de waardebepaling die wij in les 8 zullen behandelen. Deze is gebaseerd op de plaats van de planeten in de Dierenriem.

Overzicht van de tekens.

1

Ram

Hoofd

Vuur

Mannelijk

+

a

2

Stier

Vast

Aarde

Vrouwelijk

-

b

3

Tweeling

Beweeglijk

Lucht

Mannelijk

+

c

4

Kreeft

Hoofd

Water

Vrouwelijk

-

d

5

Leeuw

Vast

Vuur

Mannelijk

+

e

6

Maagd

Beweeglijk

Aarde

Vrouwelijk

-

f

7

Weegschaal

Hoofd

Lucht

Mannelijk

+

g

8

Schorpioen

Vast

Water

Vrouwelijk

-

h

9

Boogschutter

Beweeglijk

Vuur

Mannelijk

+

i

10

Steenbok

Hoofd

Aarde

Vrouwelijk

-

j

11

Waterman

Vast

Lucht

Mannelijk

+

k

12

Vissen

Beweeglijk

Water

Vrouwelijk

-

l