Cursussen Astrologie
Up

 

Home
Inleiding
Eerste gegevens
De dierenriem
Elementen
Planeten
Kwantiteit
Kwaliteit
Systematiek
Heren

Huisheer en ascendantheer

We gaan in dit gedeelte in op de begrippen huisheer en ascendantheer.

Laten we aannemen dat de Ascendant in Maagd staat en dat dit teken het grootste deel van het 1e huis beheerst. De heer van Maagd is Mercurius, zodat Mercurius ook heer van het 1e huis is. Bovendien is Mercurius de heer van de Ascendant of ascendantheer. Mercurius staat in het 5e huis. In de tabellen lezen wij het volgende:

Ascendant in Maagd

Positief, accuraat, kritisch - analytische levensinstelling (= Zon in Maagd) nuchter, afwachtend, dienstbaar.

Mercurius in 5e Huis

Positief, ruimdenkend, organisatorisch, commerciŽle ondernemingszin, doelgericht denken.

Met de duiding van het optreden zullen wij niet zoveel moeite hebben. Het optreden zal gekenmerkt worden door gereserveerdheid, nuchterheid, een grote mate van bereidwilligheid, is afwachtend, enz. Willen wij het bovenstaande echter verder goed gaan interpreteren, dan moeten wij eerst weten wat de betekenis in algemene zin van een Huisheer en de Heer van de Ascendant is.

Ascendantheer: de plaats van de ascendantheer in de horoscoop geeft aan op welk levensgebied (=huis) de drang tot handelen zich wil manifesteren.

Huisheer: de plaats van de huisheer in de horoscoop geeft aan op welk levensgebied (= Huis) zich dat huis richt.

In dit geval staat Mercurius, die zowel ascendantheer als heer 1 is, in het 5e huis. Dit betekent als ascendantheer, dat de drang tot handelen zich wil manifesteren op het 5e huis gebied, het voor eigen risico ondernemen van dingen; het zelf (1) ondernemen (5).

Als huisheer betekent het dat het optreden (1) gericht is op het ondernemen (5). Dus het nuchter en gereserveerd optreden zal het beste tot uiting gebracht kunnen worden op een commerciŽle, zakelijke wijze, die van ondernemingsgeest getuigt. De bovenstaande duiding mag men niet als een losstaand facet beschouwen, maar als een deel dat men in overeenstemming moet brengen met de rest van de horoscoop.

Om het begrip huisheer duidelijker te maken zal ik nog enkele voorbeelden geven. We gaan er hierbij van uit dat de Ascendant in Boogschutter staat en dat dit teken het grootste deel van het 1e huis inneemt. Omdat Jupiter heer van Boogschutter is, is Jupiter ook heer van het 1e Huis.

We kunnen ons nu de volgende situaties voorstellen:

Jupiter in het 1e Huis. We zeggen, heer 1 in 1.

De levenshouding van Jupiter zal nu door het optreden (1) naar buiten treden. Op positieve wijze door o.a. openhartigheid, enthousiasme, en jovialiteit. Op negatieve wijze door o.a. humeurigheid en eigengereidheid. Staat een huisheer in zijn eigen huis, zoals hier het geval is, dan betekent dit dat men in dit huis over een groot vermogen beschikt. Dit is immers alleen mogelijk als deze Planeet sterk in teken staat, zoals hier Jupiter in Boogschutter.

Jupiter in 2e huis.

Wij zeggen nu: heer 1 in 2.

Principieel betekent dit dat het 1e huis gericht is op het 2e levensgebied, m.a.w. het optreden, het zelf doen, is gericht op het verwerven van bezit. Dus men zoekt zelf (1) het bezit (2) op. Dit bezit kan zowel geestelijk als materieel zijn zoals wij bij de beschrijving van de twaalf huizen geleerd hebben.

Dit kan resulteren in een grote toewijding bij het verwerven of verdienen van bezit. Staan er ook nog andere planeten in het 2e Huis dan zullen veel ervaringen die men in het leven opdoet plaatsvinden op het 2e huis levensgebied. Men gaat dan veel dingen als bezit ervaren.

Bijvoorbeeld, een vrouw heeft de Zon, Maan en Venus in het 2e huis heeft staan in het teken Boogschutter, dan beschouwt zij haar man (Zon) en kinderen (Maan) als haar bezit, waarbij ze haar bezit lief heeft (Venus). Dit zou veel narigheid kunnen geven als in de anderen een grote vrijheidsdrang aanwezig is.

Laat ons nu uitgaan van de omgekeerde situatie :

Heer 2 in 1.

Principieel betekent dit dat het 2e huis gericht is op het 1e levensgebied, m.a.w. het verwerven van bezit is gericht op het optreden. Dus iemand die zijn verworven bezit (2) naar buiten toont, iemand die met zijn bezit te koop loopt (1). Dit bezit kan alweer zowel geestelijk zijn (capaciteiten, vermogens, enz.) als materieel (geld, goederen, enz.), zoals we reeds gezien hebben.

Jupiter in het 3e huis. We zeggen nu, heer 1 in 3.

Principieel betekent dit dat het 1e huis gericht is op het 3e levensgebied, m.a.w. het zelf doen is gericht op het opnemen en doorgeven van kennis. Dus iemand die zelf (1) er op uitgaat om kennis op te doen en door te geven (3).

Zo iemand heeft een alzijdige belangstelling en leergierigheid, gepaard gaande met een grote mate van nieuwsgierigheid. In de praktijk vinden wij deze gerichtheid bij veel mensen terug die hun kennis op de een of andere manier willen doorgeven, bijvoorbeeld in het onderwijs, de journalistiek, enz.

Bijvoorbeeld een vrouw met heer 1 in 3. Heer 1 is Venus en die staat conjunct met Mercurius (in 3). Als deze dame gaat praten dan komt er geen eind aan. (Denk hier eens rustig over na). Laten we nu uitgaan van de omgekeerde situatie :

Heer 3 in 1.

Principieel betekent dit dat het 3e huis gericht is op het 1e levensgebied, m.a.w. het opnemen en doorgeven van kennis is gericht op het zelf doen, het optreden. Dus iemand die met zijn kennis (3) naar buiten treedt (1), iemand die met zijn kennis te koop loopt.

In negatieve zin krijgt men dan te doen met iemand die praat als een kip zonder kop. In positieve zin met iemand die weliswaar zijn kennis verkondigt maar ook in staat is af te stemmen op het klankbord dat hij bij andere mensen vindt.

Dit kan zijn kennis snel vergroten of verbeteren. Zo kan men verder gaan met de overige huizen.