Cursussen Astrologie
Up

 

Home
Vervolg 1
Samenvatting

De 12 Dierenriem tekens, hun principiŽle en psychologische betekenis.

Ram a Hoofd - Vuur - Mannelijk, heerser Mars.

Principieel: Beginnen, oprichten, baan breken, aanvallen, aanvoeren, aan de eerste gevaren het hoofd bieden, voorgaan, aanvuren, de kastanjes uit het vuur halen, de eerste klappen uitdelen, naar buiten gerichte energie.

Psychologisch: Durf, moed, zelfvertrouwen, onversaagd, spontaan, recht door zee, doortastend optreden, eigenzinnig, eigenwijs, onvoorzichtig, gehaast, impulsief, onafhankelijk, onbehouwen.

Ik Ben.

Stier b Vast - Aarde - Vrouwelijk, heerser Venus

Principieel: Volgen, gehoorzamen, ontvangen, aannemen, afwachten, vruchtbaar maken, doen gedijen, rijk maken, geld verdienen, reserveren, zekerheid opbouwen.

Psychologisch: Geduldig, voorzichtig, volhardend, standvastig, hardnekkig, koppig, materialistisch, traag, gemakzuchtig, lui, goedgelovig, naÔef, kleinburgerlijk, dogmatisch.

Ik Heb.

Tweelingen c Beweeglijk - Lucht - Mannelijk, heerser Mercurius.

Principieel: Bemiddelen, overbrengen, verbindingen leggen, belangstelling wekken, imiteren, bevorderen van de vrijheid, meer dan ťťn ding tegelijk doen.

Psychologisch: Welbespraakt, mededeelzaam, aandachtig, handig, veelzijdig, groot aanpassingsvermogen, opgewekt, luchthartig, oppervlakkig, met alle winden mee waaien, onrustig, napraten, naschrijven, een slag om de arm houden, nieuwsgierig.

Ik Denk.

Kreeft. d Hoofd - Water - Vrouwelijk, heerser Maan.

Principieel: Verzamelen en doorleven van emoties, verzorgen, beschermen, bemoederen.

Psychologisch: Huiselijk, gezellig, gereserveerd, schuchter, neiging tot terugkrabbelen, grillig, veranderlijk, inhalig, lange tenen, emotioneel, onafhankelijk, gebonden aan het verleden.

Ik Voel.

Leeuw e Vast - Vuur - Mannelijk, heerser Zon.

Principieel: Middelpunt vormen, instandhouden, besturen, bevelen, dragen van verantwoordelijkheid.

Psychologisch: Vol scheppingskracht, autocratisch, zelfbewust, innerlijke stabiliteit, royaal, moedig, tiranniek, heerszuchtig, trots, ijdel, hooghartig, de kroon willen spannen, spel - en speculatiezucht.

Ik Wil.

Maagd f Beweeglijk - Aarde - Vrouwelijk, heerser Mercurius.

Principieel: Analyseren, onderscheiden, zich nuttig maken, dienen, hulp verlenen, verzorgen, in details verliezen.

Psychologisch: Kritische - analytische levensinstelling, goed waarden besef, oog voor detail, pietluttig, kleinzielig, zuinig, nuchter, zakelijk, harde werker, onderdanig, slaafs, zwaarmoedig, droog, steriel.

Ik Analyseer.

Weegschaal g Hoofd - Lucht - Mannelijk, heerser Venus

Principieel: In de juiste verhouding brengen, harmoniseren, mooi maken, wikken en wegen, rechtspreken, verenigen, samenwerken.

Psychologisch: Gevoel voor harmonie en schoonheid, beminnelijk, lief, hoffelijk, tactisch, diplomatisch, onpartijdig, onafhankelijk, toegeeflijk, besluiteloos, ijdel, narcistisch, afkeer om kleur te bekennen.

Ik Wik en ik Weeg.

Schorpioen h Vast - Water - Vrouwelijk, heerser Mars en Pluto.

Principieel: Onderzoeken van de achtergrond der dingen (het verborgene), omkeren, omzetten, beproeven, verzoeken, reorganiseren, verleiden, vernietigen van het oude, genieten, doden, verdedigen, geheim houden, doorzien.

Psychologisch: Sterke moraliteit, strenge principes, vastberaden, scherpzinnig, hartstochtelijk, zinnelijk, veeleisend, jaloers, hardvochtig wreed, dwingend, sarcastisch, spottend, wraakzuchtig en hatend.

Ik Verlang.

Boogschutter i Beweeglijk - Vuur - Mannelijk, heerser Jupiter.

Principieel: Het streven naar eigen ideeŽn en idealen, overtuigen, verbreiden, verkondigen, publiceren, propageren.

Psychologisch: Openhartig, spontaan, eerlijk, enthousiast, vrijmoedig, joviaal, vrijheidlievend, rusteloos, ongeduldig, fanatiek, schijnheilig.

Ik Zie.

Steenbok j Hoofd - Aarde - Vrouwelijk, heerser Saturnus.

Principieel: Vorm geven, in systeem brengen, reglementeren, bouwen, resultaten oogsten, uitblinken, handhaven van de orde, bevestigen van het openbare gezag.

Psychologisch: Ernstig, eerzuchtig, vol plichtsbesef, praktisch, vormelijk, individualistisch, pessimistisch, egoÔstisch, koel, onbewogen, bekrompen, conservatief, streber, eenzaam.

Ik gebruik.

Waterman k Vast - Lucht - Mannelijk, heerser Saturnus en Uranus.

Principieel: Streven naar vrijheid, gelijkheid en broederschap, socialiseren, democratiseren, gelijkschakelen, ingesteld op vriendschap.

Psychologisch: Humaan, gemeenschapszin, broederlijk, opstandig, volstrekt afwijzen van elke overheersing, excentrisch gericht, geloof in het onmogelijke, intuÔtief.

Ik Verbroeder.

Vissen l Beweeglijk - Water - Vrouwelijk, heerser Jupiter en Neptunus.

Principieel: Loslaten, afstand doen, opofferen, wegcijferen van zichzelf, oplossen van het bestaande, slopen, doen verdwijnen en vergeten, zoekmaken.

Psychologisch: Vol naastenliefde, opofferingszin, mededogen, plooibaar, gemis aan zelfrespect, onverschillig voor eer of roem, frauduleuze neigingen, bezeten, onrealistisch, mystiek.

Ik Geloof.

De tekens grijpen op elkaar in en vullen elkaar aan. De een heeft de ander nodig om tot een harmonisch geheel te komen. Daarom mogen wij de Dierenriem tekens nooit los van elkaar zien maar als ťťn twaalfvoudige eenheid. Deze twaalfvoudige eenheid vormt ook een afspiegeling van onze karakterstructuur. Bij de ene mens zal de nadruk liggen op bepaalde tekens, terwijl die bij andere mensen op andere tekens zal liggen, al naar gelang de planeet bezetting.

Deze twaalfvoudige eenheid vormt zowel een afspiegeling van ons onstoffelijke deel, de karakterstructuur, als van ons stoffelijk deel, het lichaam.

Als afspiegeling van het lichaam beheerst elk teken van de Dierenriem een bepaald deel daarvan.

Ram beheerst het hoofd, Stier de nek, Tweelingen schouders en armen, Kreeft de maag, Leeuw het hart, Maagd de milt, Weegschaal de nieren, Schorpioen de blaas en de geslachtsorganen, Boogschutter het bekken en de dijen, Steenbok de knieŽn en het geraamte, Waterman de onderbenen en de enkels en Vissen de voeten.

Nou even niet gelijk de medische astrologie gaan beoefenen.

Hieruit blijkt weer dat de 12 tekens een eenheid vormen waarin elk teken een bepaalde functie heeft. Deze analogie kunnen wij ook doorvoeren voor onze samenleving, waarin elk mens zijn functie moet vervullen. Als vernieuwer en extremist, Ram, als minister - president en dictator, Leeuw, als diplomaat en kleurloze, Weegschaal, als ambtenaar, Steenbok, als filantroop en verslaafde, Vissen enz.