Cursussen Astrologie
Up

 

Home
Vervolg 1
Samenvatting

De twaalf Dierenriemtekens

In de vorige les hebben we het al gehad over de wet der tegenstellingen die het aardse bestaan kenmerkt. We gaan daar iets dieper op in.

[

In het Chinese Yin - Yang symbool zien we dat de eenheid, de cirkel bestaat uit de tegenstelling wit en zwart, licht en donker. Verder valt het ons op dat het witte vlak in het zwarte dringt en het zwarte in het witte. Tenslotte zien we in het witte vlak een zwarte punt en in het zwarte een witte punt, met andere woorden, het wit is niet helemaal wit en het zwart niet helemaal zwart.

Hieruit kunnen we leren dat in elke eenheid, dus in elke situatie, elk wezen, elke ervaring, etc. krachten werkzaam zijn die elkaar vormen. Dat betekent, dat in dit leven niets een kwestie van is f dit f dat, maar van iets meer van dit en iets minder van dat.

Door het begrip meer en minder in te stellen in plaats van of - of, kan de mens zijn houding tegenover het leven vernieuwen. Een ervaring of wilshandeling die alleen als goed en niet als slecht wordt gevoeld leidt tot strijd en slavernij. Zo ben je ook een compromis van je vader en moeder. Je bent noch helemaal als je vader, noch helemaal als je moeder. Wel heb je misschien iets meer van je vader dan van je moeder, of omgekeerd.

Het voorgaande zal ook duidelijk worden uit de studie van astrologie. Niemand is alleen Leeuw, al zou hij alle planeten in dat teken hebben staan. Bij het totaalbeeld van iemand moeten we steeds rekening houden met alle 12 Dierenriem tekens.

Dierenriem teken is een Principe.

Elk dierenriem teken vertegenwoordigt een principe of grondbegrip. In de astrologie spreekt men van het "Ram - principe", het "Tweeling - principe", etc. Wil men de astrologie gebruiken voor een bepaald onderwerp, dan moet men deze principes vertalen in de termen die voor dat onderwerp van toepassing zijn. Zo symboliseert het teken Ram het begin van het astrologische nieuwjaar, maar dit nieuwe - begin principe van het teken Ram kan ook vertaald worden in:

Het leven De vroege jeugd
Het lichaam Het hoofd
De psychologie Pioniers instelling, durf, moed.

Het "Ram" principe zullen we verder uitwerken voor de duiding ervan. De Ram is het type van een zelfverzekerd, actief mens. Hij is ingesteld op het nieuwe. Rammen kunnen anderen wakker schudden en stimuleren, maar kunnen slecht met anderen samenwerken. Ze zijn primitief, eenzijdig, dapper, maar roekeloos, agressief in hun handelen. Ze beginnen snel iets, maar anderen laten ze het voltooien.

Het "Ram type" houdt van vrolijkheid, maar als ze niet in het middelpunt van de belangstelling staan, laten ze het gezelschap in de steek.

Ze zijn niet emotioneel, maar wel temperamentvol (vurig). Hun kracht ligt in de heldere kijk op de eerste mogelijkheden en het vermogen om direct toe te slaan. Hun denk leven is niet bijzonder genuanceerd, zij denken in zwart - wit verhoudingen. De Ram op een eenvoudig plan is een oproerkraaier en vernieler. Ze behoren niet tot de meest geschikte huwelijkspartners, door hun spontaniteit en ongecompliceerdheid die in tactloosheid kan eindigen, door hun onafhankelijke en eigenwijze instelling en door hun gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel.

Nogmaals wil ik er op wijzen dat niemand 100% Ram is. Toch zal als uit de horoscoop blijkt dat het "Ram" principe sterk vertegenwoordigd is bij een bepaalde persoon, de kenmerken van dit teken duidelijk naar voren komen.

De heerser van het teken.

Bij elk teken hoort een planeet, waarvan de geaardheid het beste overeenkomt met die van het teken. Zo'n planeet noemen we de heerser van het teken. Bij de beoordeling van een horoscoop speelt de heerser van het Zonnen teken en van de ascendant een grote rol.