Cursussen Astrologie
Up

 

Home
Inleiding
Eerste gegevens
De dierenriem
Elementen
Planeten
Kwantiteit
Kwaliteit
Systematiek
Heren

De eerste gegevens.

Wat bedoelt men met Astrologie?

Wanneer we dit woord gaan ontleden vinden we voor Astro "ster" en voor Logie "rede". Men zou dus kunnen zeggen: de "rede van de sterren". De rede is het denkvermogen, dat de mens in staat stelt logische conclusies te trekken.

Horoscoop

Het woord Horoscoop is gevormd uit de Griekse woorden Hora "uur" en Skopein "zien". Hiermee duidde men aanvankelijk het moment aan waarop iemand was geboren of waarop een bepaalde gebeurtenis plaatsvond. Later werd ook de tekening waar de planeet standen in kaart gebracht waren ook horoscoop genoemd.

Er zijn een hoop oeverloze discussie gehouden over het geboortemoment, wij gaan uit van de meest gangbare.

Als geboortemoment geldt het tijdstip waarop hij of zij voor het eerst ademhaalde of een schreeuw gaf, waarmee deze mens ging deelnemen aan het leven. Van dit geboortemoment maakte men een horoscoop. Dit is de geboorte- of Radixhoroscoop.

Radixhoroscoop

Radix betekent "wortel", dus de basis of fundament. De Radixhoroscoop is het fundament waaruit iemand zich ontwikkelt. In deze horoscoop staat dus alles wat in aanleg aanwezig is. Of we dit allemaal in ons leven kunnen ontplooien, is natuurlijk een interessante vraag, die ook in deze cursus een beetje aan de orde komt.

De stand van de planeten, waartoe ook de Zon en Maan gerekend worden, is symbolisch voor de verhoudingen in onze kosmos voor dat moment.

Deze verhoudingen zijn pas zichtbaar als ze tot leven gebracht worden door bijvoorbeeld de geboorte van een mens. Op dat moment wordt de kosmische grammofoonplaat tot leven gebracht en begint te spelen.

In deze cursus zal ik me voornamelijk bezig houden met het verklaren van een geboorte horoscoop. Dit is altijd de basis en zonder deze basis is het onmogelijk enige vorm van astrologie te bedrijven. Het voorgaande wil ik verduidelijken met behulp van een analogie.

Het geboortemoment

Het geboortemoment kunnen we vergelijken met het moment waarop een steen zich los scheurt en van een berg naar beneden valt, waar hij in een rivier terechtkomt, die hem samen met veel andere stenen naar de oceaan voert.

De steen die zich losscheurt van de berg, symboliseert het individu. De gebeurtenissen vanaf dat moment tot het tijdstip dat de steen in de oceaan tot rust komt, symboliseren de levensloop.

Als de steen rond is, zal hij weinig weerstand ondervinden maar als hij hoekig is, zal hij veel weerstand ondervinden op zijn weg naar de oceaan. De hoekige steen zal veel moeilijker over de rivier bodem rollen dan de ronde steen. De eigenschappen van de steen zijn nauw verbonden met de gebeurtenissen die zijn weg naar de oceaan kenmerken.

Zo zijn ook de karaktereigenschappen van een individu ten nauwste verbonden met zijn levensloop. ( Gr. - Lat. Character = kenmerk - ingekraste, aard, inborst)

In de Astrologie bestaat hiervoor een oude regel die zegt:

Karakter is Lot

Iemand met bijvoorbeeld een agressief karakter zal een milieu zoeken en vinden waarin hij zijn agressiviteit kan uitleven.

Om te bepalen hoe de levensloop van iemand zal zijn, gaan wij uit van de Radixhoroscoop waarop de techniek van het voorspellen van trends toegepast kan worden, deze technieken zijn hulpmiddelen die paden aangeven, waarlangs de karakter ontwikkeling plaats zou kunnen vinden.

Stof voor vervolgcursussen, natuurlijk erg complex en de basis, die we in deze cursus behandelen moet er heel goed inzitten, verder hoedt je voor de astroloog die je wel even vertelt hoe je leven zich ontrolt in de toekomst.

Er bestaat echt zoiets als vrije wil, die uiteraard niet vrij meer is als je alleen de astrologische (en andere) adviezen nauwgezet opvolgt, zonder zelf kritisch na te denken.

Om nu een horoscoop te kunnen berekenen en duiden, moeten een aantal factoren in ieder geval bekend zijn.

Geboortetijd en geboorteplaats

Er moet een exacte tijd en plaats van geboorte bekend zijn. De minst slechte tijd .... geeft een uittreksel van het geboorte register. Ga nooit af op de tijd die moeder of vader opgeeft, want de praktijk leert, dat deze er altijd ver naast zitten, op dat moment hadden ze namelijk iets anders aan hun hoofd. Wat ook een goede indicatie geeft is de tijd op geboorte tegeltjes en geboorte boeken.

Man of vrouw

Uit een horoscoop is nooit te bepalen of je met een man of een vrouw te doen hebt. Voordat je een horoscoop gaat duiden moet je weten van welk geslacht de betreffende persoon is. Een man reageert namelijk meer op Zon invloeden, terwijl de vrouw meer op Maan invloeden reageert. Ondanks de emancipatie gedachten is er (gelukkig) nog een behoorlijk verschil tussen man en vrouw.

Milieu

Het milieu kan men ook niet uit een horoscoop halen. Toch moet je dit weten om tot zinnige uitspraken te kunnen komen. Het milieu is sterk bepalend voor de kansen die iemand krijgt. In Nederland is het bedje van de meeste wel gespreid, maar het mag duidelijk zijn, dat iemand die bijvoorbeeld op dit moment in SomaliŰ of Za´re geboren wordt niet dezelfde kansen en omstandigheden krijgt als wij.

Geboortetijd, - plaats, geslacht en milieu zijn het absolute minimum wat U moet weten van een persoon om een horoscoop te berekenen, als hij of zij daarnaast informatie kan geven waardoor je het probleem en of vraag waarmee men bij je komt sneller in de horoscoop kunt vinden, dan is dat altijd welkom. Het is onzinnig om tijd te stoppen in het zoeken naar zaken die de ander zo kan vertellen.

Als de Geboortetijd niet helemaal zeker is kan men daar wel achter komen door de geboorte horoscoop te corrigeren. Hiervoor hebt U van de persoon belangrijke data nodig: trouw datum, geboorte van kinderen, ernstige ongelukken, promoties, opnames in het ziekenhuis, promoties en andere ingrijpende leuke zaken. Ook is het mogelijk om deze data uit een horoscoop te halen, waarmee we maar willen zeggen, dat alles heel goed van twee kanten te benaderen is.

De astrologie is een uitstekend hulpmiddel om eens vanuit een andere invalshoek karakter eigenschappen te belichten.

Een aantal belangrijke zaken:

Systematiek

Probeer steeds een horoscoop te berekenen en te duiden volgens het systeem dat in overeenstemming is met de grondbeginselen van de astrologie, zoals je ze in deze cursus leert. Deze werkwijze voorkomt het maken van fouten en geeft je daardoor zelfvertrouwen. Als men je midden in de nacht wakker maakt zou je het ook kunnen. je hoeft er niet voor in de stemming te zijn.

Een factor intu´tie komt later ook om de hoek kijken, helaas heeft intu´tie een zusje genaamd fantasie, het is noodzakelijk om eerst een gedegen basiskennis op te doen, zodat je leert om deze twee begrippen van elkaar te onderscheiden.

Combineren

In deze cursus ga je de letters van het astrologisch alfabet leren. Eerst als je dit astrologisch ABC meester bent, kan je woorden en zinnen gaan vormen, als dat gebeurd is kunnen we de intu´tieve kant weer een beetje in gaan schakelen.

Veel astrologen blijven steken en zoeken alleen de letters in een astrologisch handboek, welke dan als afzonderlijke uitspraken gelanceerd worden. Aangezien deze "letter" uitspraken elkaar vaak tegenspreken, zoals ook een mens vol tegenstrijdigheden kan zitten, eindigt men vaak met " het kan vriezen of dooien " uitspraken.

Dit wordt de vakjes astrologie genoemd. Wat wij zullen doen is deze letters te wikken en te wegen om ze vervolgens te combineren tot woorden en zinnen, zeker in het begin erg moeilijk en maak je geen illusies, het blijft erg moeilijk, alleen al omdat er geen twee horoscopen gelijk zijn.

Ken je beperkingen

Beperk je zeker in het begin, tot een eenvoudige karakter beschrijving, als men je een vraagstuk zou voorleggen, bekijk dan eerst of je de daarvoor vereiste kennis bezit. Doe het anders niet. Medische uitspraken kun je doen als je tevens medische kennis hebt. Medische adviezen van een astroloog zonder deze kennis zijn levensgevaarlijk.

Natuurlijk heeft de astrologie ook veel beperkingen.