Cursussen Astrologie
Up

 

Home
Sterrentijd
Zonnestelsel
Huizen
Planeten
Aspecten
Voorbeelden

Berekening van de planeet standen.

In de vorige les hebben we de huizen berekend, uitgaande van een bepaalde tijd op Aarde en hebben we deze in het horoscoopformulier ingetekend.

Om de planeten uit te rekenen hebben we de efemeriden nodig, echt uitrekenen hoeven we niet meer, want de planeetstanden staan daar keurig in opgetekend.

We moeten nog wel iets rekenen, want de standen zijn gegeven voor elke datum, echter voor middernacht, helaas is niemand precies om middernacht GMT geboren.

Hieronder vind je een tabel, samengesteld met het programma Riyal met de planeetstanden die beginnen op Zondag 1 januari 1911 om middernacht, in graden en minuten. In de berekening zelf heb ik de exacte stand genomen, dus graden, minuten en seconden.

Jan 1911

Sid Time

Maan

Zon

Mercurius

Venus

Mars

Jupiter

Saturnus

Uranus

Neptunus

Pluto

                       

1S

6 38 06

13Cp01

9Cp28

26Cp22

17Cp59

8Sa02

9Sc31

29Ar42

24Cp23

20Ca28

26Ge41

2M

6 42 03

25 19

10 29

26Rx20

19 15

8 44

9 41

29Rx42

24 26

20Rx27

26Rx40

3T

6 45 59

7Aq48

11 30

26 07

20 30

9 26

9 50

29Dx42

24 30

20 25

26 38

4W

6 49 56

20 28

12 31

25 42

21 46

10 08

9 59

29 42

24 33

20 23

26 37

5T

6 53 53

3Pi19

13 32

25 05

23 01

10 51

10 08

29 42

24 37

20 22

26 36

6F

6 57 49

16 24

14 34

24 17

24 16

11 33

10 17

29 42

24 40

20 20

26 35

7S

7 01 46

29 42

15 35

23 18

25 32

12 15

10 25

29 43

24 44

20 18

26 34

8S

7 05 42

13Ar15

16 36

22 11

26 47

12 58

10 34

29 43

24 47

20 17

26 33

9M

7 09 39

27 04

17 37

20 57

28 02

13 40

10 42

29 44

24 51

20 15

26 32

10T

7 13 35

11Ta11

18 38

19 39

29 18

14 22

10 51

29 45

24 54

20 13

26 31

11W

7 17 32

25 35

19 39

18 19

0Aq33

15 05

10 59

29 46

24 58

20 12

26 30

12T

7 21 28

10Ge13

20 40

17 00

1 48

15 47

11 07

29 47

25 01

20 10

26 28

13F

7 25 25

25 01

21 42

15 44

3 04

16 30

11 15

29 48

25 05

20 08

26 27

14S

7 29 22

9Ca52

22 43

14 33

4 19

17 12

11 23

29 49

25 08

20 06

26 26

15S

7 33 18

24 37

23 44

13 29

5 34

17 55

11 30

29 51

25 12

20 05

26 25

16M

7 37 15

9Le09

24 45

12 33

6 50

18 38

11 38

29 52

25 16

20 03

26 24

17T

7 41 11

23 21

25 46

11 47

8 05

19 20

11 45

29 54

25 19

20 01

26 23

18W

7 45 08

7Vi07

26 47

11 09

9 20

20 03

11 53

29 56

25 23

20 00

26 22

19T

7 49 04

20 25

27 48

10 42

10 35

20 46

12 00

29 57

25 26

19 58

26 21

20F

7 53 01

3Li18

28 49

10 23

11 51

21 29

12 07

29 59

25 30

19 56

26 20

21S

7 56 57

15 47

29 50

10 14

13 06

22 11

12 14

0Ta01

25 33

19 55

26 19

22S

8 00 54

27 57

0Aq51

10Dx13

14 21

22 54

12 20

0 03

25 37

19 53

26 18

23M

8 04 51

9Sc54

1 52

10 20

15 36

23 37

12 27

0 06

25 40

19 51

26 17

24T

8 08 47

21 42

2 53

10 34

16 51

24 20

12 33

0 08

25 44

19 50

26 16

25W

8 12 44

3Sa29

3 54

10 55

18 06

25 03

12 40

0 10

25 47

19 48

26 15

26T

8 16 40

15 18

4 55

11 23

19 22

25 46

12 46

0 13

25 51

19 46

26 15

27F

8 20 37

27 14

5 56

11 55

20 37

26 29

12 52

0 16

25 54

19 45

26 14

28S

8 24 33

9Cp21

6 57

12 34

21 52

27 12

12 57

0 18

25 58

19 43

26 13

29S

8 28 30

21 41

7 58

13 16

23 07

27 55

13 03

0 21

26 01

19 42

26 12

30M

8 32 27

4Aq14

8 59

14 03

24 22

28 38

13 09

0 24

26 05

19 40

26 11

31T

8 36 23

17 02

10 00

14 54

25 37

29 21

13 14

0 27

26 08

19 38

26 10

 

 

m

o

p

r

6

Teken(s)

j

d naar e

j 3

k

i

Stand eind datum

24:44:52

39:09:21

13:29:06

6:49:30

18:37:42

Stand begin datum

23:43:47

24:37:23

12:33:24

5:34:18

17:55:00

           

Beweging in 24 uur

1:01:05

14:31:58

0:55:42

1:15:12

0:42:42

Dit is in minuten

61

872

56

75

43

Verloop in 1 minuut

0,042

0,606

0,039

0,052

0,030

Verloop in 40 minuten

1,694

24,222

1,556

2,083

1,194

 

0:01:38

0:24:12

0:01:56

0:02:00

1:12:00

Stand planeten

23:45:25

25:01:35

12:35:20

5:36:18

19:07:00

 

8

7

v

w

x

Teken(s)

h

a

j

d 3

c 3

Eind datum

11:38:00

29:52:12

25:15:12

20:04:42

26:25:18

Begin datum

11:30:24

29:50:42

25:12:00

20:03:00

26:24:18

           

Beweging in 24 uur

0:07:36

0:01:30

0:03:12

0:01:42

0:01:00

Dit is in minuten

7

1

3

2

1

Verloop in 1 minuut

0,005

0,001

0,002

0,001

0,001

Verloop in 40 minuten

0,194

0,028

0,083

0,056

0,028

 

0:00:12

0:00:01

0:00:04

0:00:03

0:00:01

Stand planeten

11:37:48

29:50:43

25:15:08

20:03:03

26:24:19

Let op bij Retrograde beweging !!

Zoek in de efemeriden de begin en de eindstanden op en zet de tekens erboven.

Trek deze van elkaar af, waardoor je de beweging in 24 uur hebt, uitgedrukt in graden en minuten

Vermenigvuldig de graden met 60 en tel daar de minuten bij op. Je hebt dan de boogafstand die de planeet aflegt in 24 uur.

Let op: we hebben het hier over afstand en niet over tijd.

Deel nu die uitkomst door 1440, (24 uur x 60 minuten). Nu heb je het verloop in 1 (tijd) minuut.

Vermenigvuldig dit met het aantal minuten die je uitgerekend hebt (GMT gecorrigeerd)

Tel dit bij de beginstand op (Let op bij retrograde) en je hebt de exacte planeetstand.

De tekeningen in dit boek zijn afkomstig uit een computer programma, die uiteraard de berekeningen tot op de seconde nauwkeurig heeft uitgerekend. Ik heb alle door de computer berekende standen laten staan, zodat je kunt zien welke minimale afwijking er ontstaat, omdat we de tweede berekening niet gedaan hebben en dat is de interpolatie tussen de tabel breedtegraden.

Deze vind ik niet noodzakelijk om te doen om twee redenen. Niemand weet de exacte co÷rdinaten van de plek waar hij ter wereld kwam en de afwijkingen zijn dermate klein, dat het niet in een horoscoop in te tekenen valt.

Als je progressieve horoscopen wil gaan maken is het wel zaak om deze berekeningen te doen, om de afwijkingen zo klein mogelijk te houden.

Voorbeeld intekenen van de planeten