Cursussen Astrologie
Up Sterrentijd Zonnestelsel Huizen Planeten Aspecten Voorbeelden

 

Home
Techniek
Symboliek
Naslag
Bijlagen
Inhoud
Downloads

 

Een horoscoop staat of valt met de juiste berekening van de tijden op de geboorteplaats, waar het van belang is, dat je exact begrijpt waar je mee bezig bent.

Voor de aanduiding van plaats en tijd gaan we gewoon uit van de afspraken die we op deze aarde op dit moment hanteren, zodat we makkelijk met de al uitgerekende tabellen kunnen werken.

Plaatsbepaling op Aarde

We gaan even terug om de vaak wat stoffige kennis schoon te maken. De aardbol, het woord zegt het al is een bol. Over deze bol hebben we een net van lijnen gezet.

Lengtecirkels of Meridianen.

Deze lijnen die van de Noordpool naar de Zuidpool lopen hebben het centrum van de Aarde als middelpunt. Verder maken we de afspraak dat de "0░ meridiaan" over Greenwich loopt, dit is een dorpje wat vlak bij Londen ligt. Deze meridiaan verdeelt de aardbol in een Oostelijke en een Westelijke helft.

Breedtecirkels of Parallellen.

We beginnen bij een bijzondere parallel, de evenaar. Dit is de cirkel, die de aardbol in twee helften verdeelt, een noordelijk en een zuidelijk halfrond. Op gelijke afstand van de evenaar trekken we nu cirkels, die evenwijdig aan de evenaar lopen. Een paar bekende parallelcirkels zijn de Steenbok - en Kreeftskeerkring.

Een exacte plaatsbepaling kunnen we nu doen door aan te geven of een punt op de oostelijke, dan wel westelijke helft ligt, met het aantal booggraden, minuten en seconden afstand van de 0░ meridiaan en we kunnen aangeven hoeveel booggraden, minuten en seconden afstand het punt ligt op de noorder -, dan wel zuider helft van de evenaar.

De afstand ten opzichte van de 0░ meridiaan noemen we de lengte en de afstand ten opzichte van de evenaar noemen we de breedte.

Enige voorbeelden van Lengte en Breedte:

Moskou ligt op 037░ 36' OL. (Oosterlengte) 55░ 45' NB. (Noorderbreedte). Den Haag ligt op 004░ 18' 30" OL. En 52░ 04' 42" NB.

In een atlas staan dit soort gegevens vaak in een index.

Als je Den Haag op de kaart bekijkt kun je daar verschillende co÷rdinaten aan geven, deze plaats loopt van 52 01' tot 52 07'N.B. en 004 13' tot 004 35' O.L., je ziet dat men voor de co÷rdinaten ongeveer het midden genomen heeft.

Tijdsbepaling

De Aarde maakt een volledige draai in 24 uur om haar as, met andere woorden het punt op Aarde waar wij ons bevinden draait een volledige cirkel van 360░ en doet daar 24 uur over. Ook weten we dat de Aarde van West naar Oost draait, wat de reden is dat wij de zon in het Oosten op zien komen.

Als een punt op Aarde 360░ in 24 uur aflegt, dan doet dat punt er dus 4 minuten over om 1░ verder te komen:

In 24 uur 360░

24 uur x 60 minuten = 1440 minuten

360 graden in 1440 minuten = 1440/360 = 4 minuten per graad.

We nemen in de astrologie de Zon als referentie, we zien vanaf onze plek op aarde dat de zon elke 4 minuten 1 graad verder staat en het lijkt alsof de Zon om de Aarde draait.

Het 60 - tallig stelsel

Hier zie je ons probleem, we moeten gaan rekenen met het 60 - tallig stelsel. De SoemeriŰrs hadden hier geen enkel probleem mee, echter wij hebben dit systeem vervangen door het 10 - tallig (decimale) stelsel, helaas voor ons is het 60 - tallig stelsel nog in een paar dingen blijven hangen zoals tijd en graden.

Het probleem kunnen we natuurlijk aanpakken door een simpel rekenmachientje te gebruiken.

We moeten een paar begrippen, die erg veel op elkaar lijken, weten te onderscheiden.

Allereerst kennen we booggraden, boogminuten en boogseconden. Dit zijn dus AFSTANDEN. Verder kennen we het begrip UUR, een uur verdelen we in tijdminuten en tijdseconden; 1 uur = 60 tijd minuten; 1 minuut = 60 tijd seconden. Je ziet dezelfde benaming voor twee verschillende zaken.

Tijd soorten

Zonnentijd

Vanaf de Aarde uit zien we dat de zon zich elke 4 minuten 1░ verplaatst en onze tijdmeting wordt aan de hand van dit fenomeen gedaan. Vroeger had elk dorp zijn eigen lokale tijd, dit noemen we de plaatselijke ZONNEN tijd. Niemand ging ver weg en als men al grote reizen maakte deed men daar maanden zo niet jaren over. In de tegenwoordige tijd met de snelheden waarmee wij ons verplaatsen wordt deze methode van tijdmeting erg onpraktisch. Het zou betekenen dat als wij van Den Haag naar een stad in Duitsland zouden rijden, we bij elke passage van een graad ons horloge 4 minuten bij zouden moeten stellen.

Daar hebben we het volgende op gevonden.

Zonetijd

Als de Zon 4 minuten (tijd) doet over 1░ (afstand), dan staat hij na 60 minuten (tijd) 60 : 4 is, 15░ (afstand) verder. We spreken een aantal tijd zones af telkens met 1 uur verschil, te beginnen bij de 0░ meridiaan en we spreken ook af dat iedereen de tijd hanteert die voor die zone geldt. Deze zones zijn erg makkelijk te vinden, want ze staan in elk telefoonboek. In ons deel van Europa hebben we MET (Middel Europese Tijd), dit is de eerste ZONE en dit is 1 uur verschil met Greenwich (later). Vˇˇr 1940 hadden we in Nederland de Amsterdamse tijd, 19' 32'' verschil met Greenwich.

Zomertijd

De volgende afspraak is dat we zomers zoveel mogelijk willen genieten van de Zon en zetten we de klok een uur vooruit tussen twee afgesproken data. Dit noemen we, hoe kan het anders, zomertijd.

Onze M.E.T. (Middel Europese Tijd) wordt in de zomer, MEZT (Middel Europese Zomer Tijd), verrassend nietwaar? Het is dan 2 uur later dan in Greenwich.

In de loop der tijden hebben we een scala aan tijd afspraken gehad over de hele wereld, er zijn boekwerken te koop waar deze gegevens voor elk land in staan. Wij beperken ons even tot landen in de omgeving van Nederland, waarvoor je achter in een tabel met afspraken vindt.

Plaatselijke zonnentijd

Wat we nodig hebben is de werkelijke plaatselijke zonnentijd. Dit kunnen we bereiken door eerst de lokale tijd terug te rekenen naar Greenwich Mean Time (GMT) en daarna het tijdsverschil te berekenen van deze 0░ meridiaan naar de geboorteplaats. Dit klinkt moeilijk, maar als we er een stuk of vijf gedaan hebben is het simpel.

De berekening

Naam:

Uitgewerkte voorbeeld berekening

Geboortedatum:

15.01.1911

Geboorteplaats:

Den Haag

Geboorte Tijd:

01:00:00

Man / Vrouw

 

 

Zone

AMT

Verschil

00:19:32

N / Z

52 05'

O / W

004 18' 00"

   

Verschil

00:17:12

 

Geboorte tijd

01:00:00

 

Zone en eventueel zomertijd

00:19:32

O.L. - , W.L. +

 

----------

 

G.M.T. niet gecorrigeerd

00:40:28

 

Correctie

00:00:06

10'' per uur

 

---------

 

G.M.T. gecorrigeerd

00:40:34

 

Tijd voor plaats verschil

00:17:12

O.L. +, W.L. -

 

---------

 

Ware plaatselijke tijd

00:57:46

 

Iemand is geboren op 15.01.1911 te Den Haag om 01:00:00 uur.

Deze geboorte tijd is dus in de nacht.

Maak van de volgende zaken een goede gewoonte

Pak voor de tijd altijd het volledige 24 uur systeem, dus in dit geval 01:00:00 uur, als deze man in de middag geboren was zou je 13:00:00 uur moeten schrijven.

Schrijf de tijd volledig in uren: minuten : seconden en hou dat consequent vol.

Schrijf voor de lengte graden altijd 3 posities, hier 004 18' 00" Oosterlengte.

De eerste rubrieken van het formulier zijn duidelijk.

De tijd zone waar deze man geboren is zoeken we op in de bijgevoegde zomertijd tabel van Nederland, we zien daar de regel voor 1916 AMT. Nederland hanteerde toen Amsterdamse tijd, wat een verschil met Greenwich geeft van 00:19:32 uur.

We zoeken nu in een atlas de co÷rdinaten van Den Haag op. Bij grote steden zul je regelmatig kleine verschillen tussen de verschillende atlassen vinden, daar het een groter gebied betreft, meestal wordt het centrum aangehouden.

We vinden voor Den Haag: 52 05' NB, 004 18' 00" O.L.

De breedtegraad hebben we later nodig om de huizen te berekenen en de (gecorrigeerde) Greenwich Mean Time hebben we nodig om de planeten te berekenen, want we hebben efemeriden (planeet tabellen) die uitgerekend zijn voor G.M.T.

De vraag is, hoe laat was het in Greenwich op de geboorte tijd en wat is de ware plaatselijke zonnentijd.

Greenwich Mean Time

Greenwich ligt ten westen van Den Haag, het is in Greenwich dus altijd vroeger dan in Den Haag en het tijd verschil is 00:19:32 uur.

In Greenwich was het op de geboorte tijd van 01:00:00 uur in Den Haag, 00:19:32 uur vroeger. 01:00:00 uur - 00:19:32 uur = 00:40:28 uur.

Correctie GMT

We moeten nog een kleine correctie toevoegen, er moet 10 seconden per uur bij de Greenwich Mean time opgeteld worden, in dit geval is dit een heel kleine correctie.

10 seconden per uur is 1 seconde per 6 minuten.

De GMT is 00:40:28 uur, de correctie is dan ongeveer 6 seconden (00:00:06 uur), dit kun je afronden.

Ware plaatselijke tijd

Deze man is echter niet in Greenwich geboren, maar in Den Haag, we gaan nu het tijd verschil berekenen tussen Greenwich meridiaan die 0 is en de Den Haag meridiaan 4 18ĺ is.

De Zon verplaatst zich 1 graad in 4 minuten, we moeten dus de volgende berekening maken:

4' x 004 18' 00".

Dit kunnen we doen, omdat tijden en graden allebei het 60 tallig stelsel heeft.

4' x 4 = 18' dit is makkelijk 4 minuten is 240 seconden, 4 x 60 seconden.

18' wordt dus 18 : 60 x 240, anders 18 x 4 = 72"

We krijgen hier dus seconden!

00:00:72 uur is 00:01:12 uur

00:16:00 uur + 00:01:12 uur. Tijd verschil met Greenwich is 00:17:12 uur

De ware plaatselijke tijd is:

00:40:34 uur + 00:17:12 uur = 00:57:46 uur