Cursussen Astrologie
Up

 

Home
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Voorbeeld 4

 

Naam:

Opgave 4

Geboortedatum:

12.11.1952

Geboorteplaats:

Bandung (Java)

Geboorte Tijd:

10:00:00

Man / Vrouw

Vrouw

 

Zone

JVT

Verschil

07:30:00

N / Z

06 54' 00"

O / W

107 36' 00"

   

Verschil

07:10:24

 

Geboorte tijd

10:00:00

 

Zone en eventueel zomertijd

07:30:00

O.L. -, W.L. +

 

---------

 

G.M.T. niet gecorrigeerd

02:30:00

 

Correctie

00:00:25

10'' per uur

 

---------

 

G.M.T. gecorrigeerd

02:30:25

 

Tijd voor plaats verschil

07:10:24

O.L. +, W.L. -

 

---------

 

Ware plaatselijke tijd

09:40:49

 

Sterrentijd

03:24:16

 
 

---------

 

Ware plaatselijke sterrentijd

13:05:05

 
 

12:00:00

Voor Z.B. +12 uur

 

01:05:05

Tegenovergestelde tekens

De gecorrigeerde G.M.T. (Greenwich Mean Time) hebben we nodig om de planeetstanden te berekenen.

De correctie is G.M.T. niet gecorrigeerd * 10 seconden.

De Ware plaatselijke sterrentijd hebben we nodig om de huizen te berekenen.

Voor huizen berekening op het Zuidelijk halfrond (Z.B), eerst 12 uur optellen bij de plaatselijke sterrentijd, daarna de tegenovergestelde tekens nemen.

Het M.C. (10e huis) is voor elke breedte graad gelijk.

Berekening van de huizen

Sterrentijd

Tabel sterrentijd

Verschil

Breedte graad

01:05:05

01:04:00

00:01:05

5

 

 

M.C

11

12

Asc.

2

3

Teken

g

h

i

j

k

l

Stand S.T. Eind

18:26:00

20:38:00

19:49:00

17:35:00

16:11:00

16:50:00

Stand S.T. Begin

17:21:00

19:39:00

18:54:00

16:40:00

15:12:00

15:46:00

             

Verloop in 4' = 240''

1:05:00

0:59:00

0:55:00

0:55:00

0:59:00

1:04:00

Boog seconden

3900

3540

3300

3300

3540

3840

Verloop in 1''

16,25

14,75

13,75

13,75

14,75

16,00

Verloop in 55 ''

1056,25

958,75

893,75

893,75

958,75

1040,00

Boog minuten

0:17:36

0:15:59

0:14:54

0:14:54

0:15:59

0:17:20

Beginstand

17:21:00

19:39:00

18:54:00

16:40:00

15:12:00

15:46:00

             

Huizen

17:38:36

19:54:59

19:08:54

16:54:54

15:27:59

16:03:20

Teken

g

h

i

j

k

l

Zoek de eind en de beginstand van de sterrentijd op in het tabellenboek

Trek de begin van de eindstand af, je hebt dan het verloop in 4 minuten (240 seconden).

Dit verloop delen door 240 seconden, waardoor je het verloop in 1 seconden hebt.

Vermenigvuldig dit met het aantal seconden die je moet hebben.

Tel deze uitkomst bij de beginstand.

Ziedaar de exacte stand van de huizencups.

We hebben alleen maar de huizen 10,11,12,1,2 en 3 nodig, de andere liggen daar natuurlijk exact tegenover.

Noot:

Voor het zuidelijk halfrond zijn geen aparte tabellen nodig.

Eerst 12 uur optellen bij de plaatselijke sterrentijd

daarna de tegenovergestelde tekens nemen.

Berekening van de Planeten

Planeten

m

o

p

r

6

Teken(s)

h

f

i

i

j

Stand eind datum

20:33:24

26:58:48

13:08:06

26:33:36

23:20:00

Stand begin datum

19:33:00

14:56:17

12:16:24

25:20:42

22:34:54

           

Beweging in 24 uur

1:00:24

12:02:31

0:51:42

1:12:54

0:45:06

Dit is in minuten

60

722

52

73

45

Verloop in 1 minuut

0,042

0,501

0,036

0,051

0,031

Verloop in 150 minuten

6,250

75,208

5,417

7,604

4,688

 

0:02:49

0:37:30

0:01:54

0:01:17

0:01:54

Stand planeten

19:35:49

15:33:47

12:18:18

25:21:59

22:36:48

           
Planeten

8

7

v

w

x

Teken(s)

b3

g

d3

g

e

Eind datum

15:25:12

21:50:36

18:23:06

22:30:00

23:14:06

Begin datum

15:17:06

21:43:48

18:22:06

22:27:54

23:13:48

           

Beweging in 24 uur

0:08:06

0:06:48

0:01:00

0:02:06

0:00:18

Dit is in minuten

8

6

1

2

1

Verloop in 1 minuut

0,006

0,004

0,001

0,001

0,001

Verloop in 150 minuten

0,833

0,625

0,104

0,208

0,104

 

0:00:36

0:00:20

0:00:06

0:00:06

0:00:03

Stand planeten

15:24:36

21:44:08

18:23:00

22:28:00

23:13:51

Let op bij Retrograde beweging !!

Zoek in de efemeriden de begin en de eindstanden op en zet de tekens erboven.

Trek deze van elkaar af, waardoor je de beweging in 24 uur hebt, uitgedrukt in graden en minuten. Let op bij Retrograde beweging.

Vermenigvuldig de graden met 60 en tel daar de minuten bij op. Je hebt dan de boogafstand die de planeet aflegt in 24 uur.

Let op: we hebben het hier over afstand en niet over tijd.

Deel nu die uitkomst door 1440, (24 uur * 60 minuten). Nu heb je het verloop in 1 (tijd) minuut.

Vermenigvuldig dit met het aantal minuten die je uitgerekend hebt (GMT gecorrigeerd)

Tel dit bij de beginstand op (Let op bij retrograde) en je hebt de exacte planeetstand.

 

Kwantiteit (Totaal telling tot en met Saturnus, collectieve planeten zijn niet meegeteld)

 

m

o

p

r

6

8

7

=

-

x

Totaal

Aanleg

50

50

0

50

90

50

90

50

50

50

380

Kracht

50

10

60

90

100

90

100

60

10

100

410

Kwaliteit

   

Vuur

 

Aarde

 

Lucht

 

Water

Totaal

Hoofd

a

 

j

8,15

g

8

d

 

31

Vast

e

 

b

8

k

 

h

25

33

Beweeglijk

i

8,8

f

20

c

 

l

 

36

Totaal

 

16

 

51

 

8

 

25

100