Cursussen Astrologie
Up Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 Voorbeeld 3 Voorbeeld 4

 

Home
Sterrentijd
Zonnestelsel
Huizen
Planeten
Aspecten
Voorbeelden

Een viertal voorbeeld horoscopen

Vast systeem.

Om nu fouten te voorkomen is het zaak om een zekere routine op te bouwen voor het berekenen van horoscopen, het is daarom verstandig om een vast systeem te gebruiken.

De berekening van een geboortehoroscoop vereist niet direct, dat het op de seconde nauwkeurig gebeurt, want ik daag iedereen uit om bijvoorbeeld een ascendant in te tekenen op bijvoorbeeld 17 24' 48", dit is onmogelijk.

Voor de huizencups volstaan de volle graden, wel moet je de exacte standen bij de hand hebben om in ieder geval de planeten in de goede huizen te tekenen.

Willen we dadelijk echter verder gaan met de progressieve astrologie, dan is uiterste nauwkeurigheid een eerste vereiste, een afwijking van enkele minuten en seconden in de geboorte horoscoop geeft progressief erg grote en niet te tolereren afwijkingen.

In onze tijd hebben we de grote voordelen van computers, die deze zaken voor ons snel en heel nauwkeurig kunnen berekenen.

Houdt consequent vol om steeds uren, minuten en seconden volledig te schrijven, met andere woorden schrijf 10 seconden zo, 00:00:10 en 2 uur 5 minuten 16 seconden, 02:05:16.

Doe dit ook met graden, minuten en seconden en gebruik voor de ooster- en westerlengte graden steeds 3 posities bijvoorbeeld, 4 graden 12 minuten 48 seconden ol., 004 12' 48".

Geloof me, dit voorkomt in de praktijk al een hele berg fouten.

De Amerikaanse efemeriden.

Iets over de efemeriden die wij gebruiken, "The American Ephemeris for the 20th century". De Maanstanden worden gegeven voor 0:00:00 uur en 12:00:00 uur (noon), in de voorbeelden is steeds uitgegaan van 0:00:00 uur, in oudere versies van dit boek worden de Maan standen alleen voor middernacht gegeven.

Voor de Zon en Maan worden de graden, minuten en seconden gegeven.

Voor de rest van de planeten zie je voor de seconden een getal achter de komma, eerste reactie, paniek natuurlijk, maar bij nader inzien kun je gewoon lezen: getal achter de komma/10 maal 60, of makkelijker getal achter de komma maal 6 en ziedaar de seconden.

Bij de berekeningen van de planeten krijgen we hetzelfde, voor het rekenen gaan we even over op ons vertrouwde decimale stelsel en de uitkomst geeft in ons geval minuten en een decimaal achter de komma.

De minuten delen we door 60 om de uren te krijgen, de rest wat overblijft zijn de minuten en het getal achter de komma vermenigvuldigd met 6 zijn de seconden.

Bijvoorbeeld in opgave 3 zien we voor het verloop van de Maan tot de gecorrigeerde Greenwich Mean Time een getal staan van 201,872, daar gaan we:

201 gedeeld door 60 = 3, rest 21, dus 3:21:00 uur

achter de komma staat 8 maal 6 is 48

dus 3:21:48 uur.

Je neemt het eerste getal achter de komma en vermenigvuldig dat met 6, deze minieme afwijking voor een geboorte horoscoop echt te verwaarlozen is, de handige onder ons mogen afronden.

Iets over de huizen

In de derde opgave zie je dat de beginstand op die breedtegraad 29 24 h is en verloopt naar 0 7 i, omdat alle tekens 30 zijn tel je gewoon 30 bij de 0 7' op, waardoor de berekening iets makkelijker wordt.

In deze grensgevallen zie je ook dat er twee berekeningen uitgevoerd moeten worden, daar men vaak niet exact op de breedtegraad geboren is die in onze tabellen staan, we moeten eigenlijk ook de middenstanden van de breedtegraad berekenen.

We namen voor onze berekeningen de tabel van de 52e breedtegraad, voor opgave 1 hebben we dan een afwijking van 00 14', opgave 2 geeft een afwijking van 00 25' en opgave 3 geeft een verschil van 00 18', opgave 4 geeft al een iets te grote afwijking.

Dit is meestal een te verwaarlozen afwijkingen voor een geboorte horoscoop, ook omdat de exacte co÷rdinaten van de geboorte plaats in geen enkel geval bekend is.

Tussen noord en zuid Amsterdam liggen al 00 10'.

Tegenwoordig bestaan er satelliet ontvangers (G.P.S., Global Position System), die de exacte plaats kunnen berekenen, maar het gaat me te ver om bij elke geboorte zo'n ding bij de hand te hebben.

Kortom, voor de geboortehoroscoop kun je rustig de dichtstbijzijnde tabel breedtegraad gebruiken en is het vaak zinloos om twee berekeningen te maken.