Cursussen Astrologie
Up

 

Home
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Voorbeeld 4

 

Naam:

Opgave 1

Geboortedatum:

09.08.1919

Geboorteplaats:

Hilversum

Geboorte Tijd:

02:30:00

Man / Vrouw

Man

 

Zone

AMT

Verschil

00:19:32

N / Z

52 14' 00"

O / W

005 10' 00"

   

Verschil

00:20:40

 

Geboorte tijd

02:30:00

 

Zone en eventueel zomertijd

01:19:32

O.L. -, W.L. +

 

---------

 

G.M.T. niet gecorrigeerd

01:10:28

 

Correctie

00:00:12

10'' per uur

 

---------

 

G.M.T. gecorrigeerd

01:10:40

 

Tijd voor plaats verschil

00:20:40

O.L. +, W.L. -

 

---------

 

Ware plaatselijke tijd

01:31:20

 

Sterrentijd

21:05:45

 
 

---------

 

Ware plaatselijke sterrentijd

22:37:05

 
   

Voor Z.B. 
+ 12 uur

   

Tegenovergestelde tekens

De gecorrigeerde G.M.T. (Greenwich Mean Time) hebben we nodig om de planeetstanden te berekenen.

De correctie is G.M.T. niet gecorrigeerd * 10 seconden per uur.

De Ware plaatselijke sterrentijd hebben we nodig om de huizen te berekenen.

Voor huizen berekening op het Zuidelijk halfrond (Z.B), eerst 12 uur optellen bij de plaatselijke sterrentijd, daarna de tegenovergestelde tekens nemen.

Het M.C. (10e huis) is voor elke breedte graad gelijk.

Berekening van de huizen

Sterrentijd

Tabel sterrentijd

Verschil

Gebruikte breedte

22:37:05

22:36:00

00:01:05

52

 

 

M.C

11

12

Asc.

2

3

Teken

l

b

c

d

e

e

Stand S.T. Eind

8:22:00

9:02:00

17:23:00

11:45:00

1:34:00

20:04:00

Stand S.T. Begin

7:18:00

7:47:00

16:28:00

10:37:00

0:44:00

19:07:00

             

Verloop in 4' = 240''

1:04:00

1:15:00

0:55:00

1:08:00

0:50:00

0:57:00

Boog seconden

3840

4500

3300

4080

3000

3420

Verloop in 1''

16,00

18,75

13,75

17,00

12,50

14,25

Verloop in 65 ''

1040,00

1218,75

893,75

1105,00

812,50

926,25

Boog minuten

0:17:20

0:20:19

0:14:54

0:18:52

0:13:33

0:15:26

Beginstand

7:18:00

7:47:00

16:28:00

10:37:00

0:44:00

19:07:00

             

Huizen

7:35:20

8:07:19

16:42:54

10:55:52

0:57:33

19:22:26

Teken

l

b

c

d

e

e

Zoek de eind en de beginstand van de sterrentijd op in het tabellenboek

Trek de begin van de eindstand af, je hebt dan het verloop in 4 minuten (240 seconden).

Dit verloop delen door 240 seconden, waardoor je het verloop in 1 seconden hebt.

Vermenigvuldig dit met het aantal seconden die je moet hebben.

Tel deze uitkomst bij de beginstand.

Ziedaar de exacte stand van de huizencups.

We hebben alleen maar de huizen 10,11,12,1,2 en 3 nodig, de andere liggen daar natuurlijk exact tegenover.

Noot:

Voor het zuidelijk halfrond zijn geen aparte tabellen nodig.

Eerst 12 uur optellen bij de plaatselijke sterrentijd

daarna kun je de tegenovergestelde tekens nemen.

Berekening van de Planeten

Planeten

m

o

p

r

6

Teken(s)

e

j

e3

f

d

Stand eind datum

16:19:10

25:11:11

26:41:18

24:20:00

21:24:54

Stand begin datum

15:21:39

12:28:41

26:02:30

23:53:42

20:45:48

           

Beweging in 24 uur

0:57:31

12:42:30

0:38:48

0:26:18

0:39:06

Dit is in minuten

58

762

39

26

39

Verloop in 1 minuut

0,040

0,529

0,027

0,018

0,027

Verloop in 71 minuten

2,860

37,571

1,923

1,282

1,923

 

0:02:49

0:37:30

0:01:54

0:01:17

0:01:54

Stand planeten

15:24:28

13:06:11

26:39:24

23:54:59

20:47:42

           
Planeten

8

7

v

w

x

Teken(s)

e

e

l3

e

d

Stand eind datum

1:40:54

29:40:42

0:18:30

9:19:54

7:07:42

Stand begin datum

1:27:48

29:33:12

0:16:12

9:17:42

7:06:30

           

Beweging in 24 uur

0:13:06

0:07:30

0:02:18

0:02:12

0:01:12

Dit is in minuten

13

7

2

2

1

Verloop in 1 minuut

0,009

0,005

0,001

0,001

0,001

Verloop in 71 minuten

0,641

0,345

0,099

0,099

0,049

 

0:00:36

0:00:20

0:00:06

0:00:06

0:00:03

Stand planeten

1:28:24

29:33:32

0:18:24

9:17:48

7:06:33

Let op bij Retrograde beweging !!

Zoek in de efemeriden de begin en de eindstanden op en zet de tekens erboven.

Trek deze van elkaar af, waardoor je de beweging in 24 uur hebt, uitgedrukt in graden en minuten. Let op bij Retrograde beweging.

Vermenigvuldig de graden met 60 en tel daar de minuten bij op. Je hebt dan de boogafstand die de planeet aflegt in 24 uur.

Let op: we hebben het hier over afstand en niet over tijd.

Deel nu die uitkomst door 1440, (24 uur * 60 minuten). Nu heb je het verloop in 1 (tijd) minuut.

Vermenigvuldig dit met het aantal minuten die je uitgerekend hebt (GMT gecorrigeerd)

Tel dit bij de beginstand op (Let op bij retrograde) en je hebt de exacte planeetstand.

Voor de geboorte horoscoop ronden we af op minuten, we zitten dan al op 3 plaatsen achter de komma te rekenen.`

 

Kwantiteit (Totaal telling tot en met Saturnus, collectieve planeten zijn niet meegeteld)

 

m

o

p

r

6

8

7

=

-

x

Totaal

Aanleg

100

0

50

10

10

60

0

50

50

90

230

Kracht

50

50

100

50

100

50

80

50

50

80

480

Kwaliteit

   

Vuur

 

Aarde

 

Lucht

 

Water

Totaal

Hoofd

a

 

j

20

g

 

d

8,15

43

Vast

e

25,8.8,8

b

 

k

 

h

 

49

Beweeglijk

i

 

f

8

c

 

l

 

8

Totaal

 

49

 

28

 

0

 

23

100