Cursussen Astrologie
Up

 

Home
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Voorbeeld 4

 

Naam:

Opgave 3

Geboortedatum:

30.11.1992

Geboorteplaats:

Hoofddorp

Geboorte Tijd:

07:45:00

Man / Vrouw

Vrouw

 

Zone

MET

Verschil

-01:00:00

N / Z

52:18:00

O / W

004 42' 00"

   

Verschil

00:18:44

 

Geboorte tijd

07:45:00

 

Zone en eventueel zomertijd

01:00:00

O.L. -, W.L. +

 

---------

 

G.M.T. niet gecorrigeerd

06:45:00

 

Correctie

00:01:09

10'' per uur

 

---------

 

G.M.T. gecorrigeerd

06:46:09

 

Tijd voor plaats verschil

00:18:44

O.L. +, W.L. -

 

---------

 

Ware plaatselijke tijd

07:04:53

 

Sterrentijd

04:36:28

 
 

---------

 

Ware plaatselijke sterrentijd

11:41:21

 
   

Voor Z.B. +12 uur

   

Tegenovergestelde tekens

De gecorrigeerde G.M.T. (Greenwich Mean Time) hebben we nodig om de planeetstanden te berekenen.

De correctie is G.M.T. niet gecorrigeerd * 10 seconden.

De Ware plaatselijke sterrentijd hebben we nodig om de huizen te berekenen.

Voor huizen berekening op het Zuidelijk halfrond (Z.B), eerst 12 uur optellen bij de plaatselijke sterrentijd, daarna de tegenovergestelde tekens nemen.

Het M.C. (10e huis) is voor elke breedte graad gelijk.

Berekening van de huizen

Sterrentijd

Tabel sterrentijd

Verschil

Breedtegraad

11:41:21

11:40:00

00:01:21

52

 

 

M.C

11

12

Asc.

2

3

Teken

f

g

h

h

i

k

Stand S.T. Eind

25:38:00

17:10:00

8:32:00

30:07:00

23:50:00

26:11:00

Stand S.T. Begin

24:33:00

16:12:00

7:42:00

29:24:00

23:08:00

25:20:00

             

Verloop in 4' = 240''

1:05:00

0:58:00

0:50:00

0:43:00

0:42:00

0:51:00

Boog seconden

3900

3480

3000

2580

2520

3060

Verloop in 1''

16,25

14,50

12,50

10,75

10,50

12,75

Verloop in 81 ''

1316,25

1174,50

1012,50

870,75

850,50

1032,75

Boog minuten

0:21:56

0:19:35

0:16:53

0:14:31

0:14:11

0:17:13

Beginstand

24:33:00

16:12:00

7:42:00

29:24:00

23:08:00

25:20:00

             

Huizen

24:54:56

16:31:35

7:58:53

29:38:31

23:22:11

25:37:13

Teken

f

g

h

h

i

k

Zoek de eind en de beginstand van de sterrentijd op in het tabellenboek

Trek de begin van de eindstand af, je hebt dan het verloop in 4 minuten (240 seconden).

Dit verloop delen door 240 seconden, waardoor je het verloop in 1 seconden hebt.

Vermenigvuldig dit met het aantal seconden die je moet hebben.

Tel deze uitkomst bij de beginstand.

Ziedaar de exacte stand van de huizencups.

We hebben alleen maar de huizen 10,11,12,1,2 en 3 nodig, de andere liggen daar natuurlijk exact tegenover.

Noot:

Voor het zuidelijk halfrond zijn geen aparte tabellen nodig.

Eerst 12 uur optellen bij de plaatselijke sterrentijd

daarna de tegenovergestelde tekens nemen.

Berekening van de Planeten

Planeten

m

o

p

r

6

Teken(s)

i

k

i3

h

j3

Stand eind datum

9:03:05

25:21:15

21:34:36

22:21:42

20:52:06

Stand begin datum

8:02:16

13:25:31

21:33:42

22:12:48

19:40:54

           

Beweging in 24 uur

1:00:49

11:55:44

0:00:54

0:08:54

1:11:12

Dit is in minuten

60

716

1

9

71

Verloop in 1 minuut

0,042

0,497

0,001

0,006

0,049

Verloop in 406 minuten

16,917

201,872

0,282

2,538

20,018

 

0:16:54

3:21:52

0:00:18

0:02:30

0:20:00

Stand planeten

8:19:10

16:47:23

21:34:18

22:15:18

20:32:06

           
Planeten

8

7

v

w

x

Teken(s)

g

k

j

j

h

Eind datum

9:42:30

13:33:06

15:56:30

17:16:00

23:30:18

Begin datum

9:33:12

13:28:08

15:53:30

17:14:06

23:28:00

           

Beweging in 24 uur

0:09:18

0:04:58

0:03:00

0:01:54

0:02:18

Dit is in minuten

9

5

3

2

2

Verloop in 1 minuut

0,006

0,003

0,002

0,001

0,001

Verloop in 406 minuten

2,538

1,410

0,846

0,564

0,564

 

0:02:30

0:01:24

0:00:48

0:00:33

0:00:33

Stand planeten

9:35:42

13:29:32

15:54:18

17:14:39

23:28:33

Let op bij Retrograde beweging !!

Zoek in de efemeriden de begin en de eindstanden op en zet de tekens erboven.

Trek deze van elkaar af, waardoor je de beweging in 24 uur hebt, uitgedrukt in graden en minuten. Let op bij Retrograde beweging.

Vermenigvuldig de graden met 60 en tel daar de minuten bij op. Je hebt dan de boogafstand die de planeet aflegt in 24 uur.

Let op: we hebben het hier over afstand en niet over tijd.

Deel nu die uitkomst door 1440, (24 uur * 60 minuten). Nu heb je het verloop in 1 (tijd) minuut.

Vermenigvuldig dit met het aantal minuten die je uitgerekend hebt (GMT gecorrigeerd)

Tel dit bij de beginstand op (Let op bij retrograde) en je hebt de exacte planeetstand.

 

Kwantiteit (Totaal telling tot en met Saturnus, collectieve planeten zijn niet meegeteld)

 

m

o

p

r

6

8

7

=

-

x

Totaal

Aanleg

80

50

50

60

10

50

100

50

10

100

400

Kracht

90

50

10

100

70

10

80

10

50

80

410

Kwaliteit

   

Vuur

 

Aarde

 

Lucht

 

Water

Totaal

Hoofd

a

 

j

8

g

8

d

8

24

Vast

e

 

b

 

k

20,8

h

8,15

51

Beweeglijk

i

25

f

 

c

 

l

 

25

Totaal

 

25

 

8

 

36

 

31

100